KEY PERFORMANCE INDICATORS

Inovativni sustav nadzora rada i mjerenja učinkovitosti

“Uvijek pri ruci, mobilnih tehnologija je savršen alat za postizanje bolje učinkovitosti”

Dodjela faktora stimulacije po djelatniku od strane poslovođe prema radnom nalogu

Platforma skraćuje korespodenciju između poslovođa i računovodstva a na način da su podaci sa terena dobiveni od poslovođa u svakom trenutku dostupni računovodstvu i upravi.

Korisnici sustava

Korisnici su svi djelatnici sustava podijeljeni u kategorije:
Poslovođe

Svaki poslovođa u aplikacijji će imati popis svojih naloga kao i listu svih djelatnika. Poslovođa pridjeljuje djelatnike na radne naloge i vrši njihovo ocjenjivanje na temelju njihove učinkovitosti.

To može raditi u bilo kojem trenutku a sve po vlastitoj procjeni. Na temelju toga sistem će generirati ukupnu mjesečnu ocjenu svih djelatnika i na taj način izračunati njihov faktor stimulacije.

Računovodstvo

Odjel računovodstrva u svakom trenutku ima uživo informacije o trenutnom stanju učinkovitosti svakog djelatnika.

Također, sistem direktno utječe na točnost i skraćivanje potrebnog vremena koje odnosi dosadašnja metoda obračuna u računovodstvu.

Uprava

Svi podatci su spremljeni u privatnom oblaku i dostupni su svim djelatnicima i upravi, u ovisnosti o njihovoj razini prava pristupa.

Benefiti napredne tehnologije u postojećem sustavu

+

Vrši se nadzor i kontrola rada djelatnika u vremenu.

+

Bitno se skraćuje proces obračuna plaća

+

Podatci su transparentni i dostupni na zahtjev u ovisnosti o stupnju privatnosti

+

Skupljaju se podatci i vrše analize učinkovitosti

+

Stvara se podloga za nadogradnje i automatizacije poslovnih procesa budućnosti

Integracija sa

ERP sustavom

Sustav se povezuje sa postojećim ERP sustavom tvrtke i na temelju dobivenih podataka zajedno sa podacima sa terena generira se izračun za svakog djelatnika.
Naručitelj je obavezan organizirati i koordinirati komunikaciju i integraciju na strani ERP-a.