NOVO NA TRŽIŠTU

Finapp

Financijski asistent vašeg poslovanja na dlanu!

JEDNOSTAVNOST

Želiš svoje poslovanje imati na dlanu?

Aplikacija povezuje više poslovnih elemenata te vam pruža mogućnost uvida u stanja vlastitih žiro računa (kunski i devizni), ukupna otvorena dugovanja i potraživanja, konto kartice partnera, račun dobiti i gubitaka ( RDG),  a omogućen je i upload porezne kartice.

Povezani svi računi

Povezanost sa knjigovodstvom omogućava bržu reakciju na tržištu.
Jednostavan i razumljiv pregled podataka
Stanje i transakcije računa u vremenu
Ažurnije knjigovodstvo*
Siguran pristup podatcima

*Korištenjem aplikacije, računovođe usklađuju podatke svakodnevno te su više fokusirani na provedbu knjiženja, točnost i ažurnost podataka. Na taj način povećava se učinkovitost zaposlenika, a naposljetku i sustava u cjelini.

POVEZIVOST 

Integracija sa ERP sustavom

Informacije se ažuriraju pri svakom korištenju aplikacije što znači da su sve transakcije koje se bilježe u sustavu ERP istodobno vidljive u aplikaciji. 

Dnevnim pregledom podataka, korisnik će ažurnije dostavljati račune i izvode računovodstvu i temeljem ažurnih podataka donositi odluke.

PREGLEDNOST

Kupci i dobavljači

Aplikacija sadrži pregled kupaca i dobavljača prema veličini dugovanja/potraživanja. Također, moguće je ući i u kontokarticu i vidjeti povijest poslovnog odnosa. Ovi podatci važni su za pripremu sastanka s poslovnim partnerima ali i za delegiranje zadataka oko naplate potraživanja i plaćanja dobavljača.

Što dobivaš?

Sve što je potrebno za kvalitetno poslovanje:

Stanje

Stanje novca po svim otvorenim žiro računima. Pregled uplata i isplata kroz grafičke prikaze.

Kupci i dobavljači

Pregled potraživanja i obveza od najvećih prema najmanjim. Povezanost s kontaktima i mogućnost kontaktiranja iz aplikacije.

Konto kartice

Detaljan pregled poslovnog odnosa sa svim poslovnim partnerima, čak i s onima s kojima trenutno nema otvorenog potraživanja/salda.

RDG

U svakom trenutku može se vidjeti tekući financijski rezultat poslovanja ali i usporedba s istim razdobljem u prošloj godini.

PK kartice

Knjigovođa može napraviti „uploud“ porezne konto kartice. Korisnik aplikacije u svakom trenutku može prema planu potraživanja planirati odljeve prema poreznoj upravi.